Се поголем е бројот на работоспособното население кое својата иднина се одлучува да ја гради во западните европски земји. Уште поголеми...