Семејството Лукиќ напорно работат на земјиштето и имаат бројни оранжерии. „Обработиле“ домати и краставици, но ова што го виделе сега ги...

Милко Јовановиќ од селото Арнаево, сместено во подножјето на планината Космај, се соочува со необичен проблем. Никој не верувал, дури ни...