Малиот Ѓорѓе: И покрај сите сопки останувам на село и кравите ќе бидат мое секојдневие

  • By klaster1
  • јуни 1, 2021
  • 0
  • 1002 Прегледи

Во седумдесеттите години од минатиот век, семејството Нешовиќ од селото Јежевица во Чачак се занимавале со одгледување добиток.

Но од 2005 година тие се определија за одгледување сортни го веда, што денес е, како што велат, на јзагрозената гранка на сточарство.

Иако постигнуваат високи приноси на екстра квалитетно млеко, сè потешко е да преживеат во ова производство, за кое единствените во селото сè уште не се откажале.

Во нивните штали денес има 28 грла кои даваат највисоко квалитетно млеко од екстра класа. „На дневно ниво, тоа се количини од 250 до 300 литри млеко од екстра класа, и иако цената е 35 динари, ситуацијата е таква што е сè потешко да се преживее.

Концентратот, нафтата, репроматеријалите, а цената на млекото не се промени во последните десет години, така да многу е тешко да се опстане.

Она што се заработува на млеко се троши на храна, па единствено што му останува на земјоделецот е субвенција “, вели Драгана Нешовиќ од селото Јежевица во Чачак.

Работниот ден на Драгана трае во просек 12 часа, а покрај редовното молзење и обврските што ги има во производството на млеко, таа е десната рака на нејзиниот сопруг Милош

Заедно со него се на имотот и обврските во врска со косење, балансирање и чување храна за добиток. „Работниот ден започнува во шест наутро и работиме сите девет членови на семејството.

И повторно е тешко да се стигне таму и уште потешко е да се преживее“, додава Драгана. Проблем на земјоделците во овој дел на Србија се малите и расфрлани парцели кои се тешко достапни, а семејството Нешовиќ обработува 20 хектари, дури и во три села.

Најмладиот во домаќинството на Нешовиќ е 13-годишниот Ѓорѓе, кој покрај обврските на училиште, ги почитува и оние што ги има секој ден дома.

“Сè е можно кога сакате. Говедата треба да јадат, а ние да јадеме дома. Засега, сè е суштината на преживувањето, малку чување на говеда, малку производство на млеко.

-Чуваме и свињи за наши потреби и опркужени сме со добиток. Што се однесува до мене, не се откажувам, останувам на мојот имот и планирам сериозно да се занимавам со земјоделство и сточарство.

Кравите нема да се продадат, сигурен сум дека доаѓаат подобри времиња за оние кои живеат на село затоа што мораат да заработат во производството, а не дека единствена пресметка им се субвенциите “, оптимист е младиот земјоделец Ѓорѓе Нешовиќ.