Здружението на граѓани Јунајтет Јут Кочани со низа активности

  • By admin
  • мај 17, 2021
  • 0
  • 298 Прегледи

Здружението на граѓани Јунајтет Јут Кочани е граѓанска организација која поведува иницијативи и учествува во градење на јавно мислење, соработка со локално, регионално, национално и интернационално опркружување и креирање на политиките во областа на младински активизам и обуки од областа на ЕУ фондовите и ЕУ програмите.

Оваа организација се залага за промоција на лица со помали можности кои припаѓаат на следните категории:

-Лица од рурални неразвиени средини

-Лица со посебни потреби

-Лица со културни недостатоци, миг ранти, ими гранти

-Лица со финансиски проблеми кои се дел од сиромашни семејства

-Лица со ниско ниво на образование

Долгорочни цели на Здружението Јунајтет Јут се:

-Контакти и соработка со други сродни организации од цела ЕУ

-Долгорочна промоција на лица со помалку можности, дефинирани 5 категории на лица

-Активна онлине комапања и имплементација на дигитална технологија

Други цели на Здружението Јунајтет Јут се:

-Да организира работилници, активности јавни дебати за промоција и активно доближување на граѓаните до ЕУ едукативни програми и можности;

-Да организира и учествува на семинари како партнерска организација поддржани од страна на Ерасмус + програмата

-Да соработува, да се поврзува со други меѓународни организации кои работат на иста или слична проблематика;

Во изминатиот период ова здржение имаше низа активности со реализација на работилници каде што учество зедоа повеќе млади лица а пртиоа истите беа организирани според протоколите за справувањето против вирусот.